(People) Change Management

I tilknytning til Consulting, tilbyder jeg også at forberede virksomheden på mine anbefalede løsningsforslag. Eller andres løsningsforslag, hvor det måtte være relevant.

Forandringsledelse bør prioriteres for at sikre succesfuld implementering af de påtænkte ændringer i enhver virksomhed. Det handler om at inkludere de berørte ansatte i virksomheden inden ændringerne iværksættes. Ansatte modtager og reagerer meget forskelligt på nyheden om forestående ændringer i virksomheden, og kan seriøst reducere effekten af de påtænkte ændringer. Der skal derfor etableres den fornødne træning, de ansatte skal være inkluderet og velinformeret, så de er klar til ændringerne, inden ændringerne træder i kraft.

Ved en afklarende dialog, får vi fastlagt de basale principper, herunder omstændighederne omkring de ønskede ændringer, eksempelvis størrelsen og omfanget af ændringer i virksomheden.

Jeg forbereder en projektplan for forandringsledelsen til accept, som indeholder estimat på økonomi, tid, interne ressourcer og andre målbare succes kriterier. Projektplanen inkluderer også handlingsplan for identificerede risici.

Udførelsen er baseret på mange års praktisk erfaring, dels som projektleder og dels om personaleansvarlig, i Danmark såvel som i udlandet. Jeg har siddet på begge sider af bordet!

 • At implementere for ændringer i forbindelse med take-overs, turn-arounds og ’brandslukning’
 • At implementere for ændringer for større effektiviseringer i drift og administration
 • At implementere for ændringer for mere effektiv ordrebehandling og projektstyring
 • At implementere for ændringer i forhold til nye/andre IT systemer
 • At implementere ny mødekultur og forbedret time management
 • At afholde workshops
 • At udfærdige træningsprogrammer

Udvalgte løste (People) Change Management opgaver:

 • Planlægning for implementering af fire danske selskaber ind i nyt moderselskab
 • Rådgav og implementerede ændring af procedurer for salgskalkulationer, hvorved dækningsgrad blev permanent forbedret med 5%
 • Planlægning for implementering af 90 ansatte i nyt regionalt administrationskontor.
 • Planlægning for implementering af nyt likviditetsstyringsmodul for 28 ansatte
 • Planlægning for implementering af nyt Treasury Management system for 6 ansatte samt bestyrelsesformand.