Consulting

Jeg er som nystartet selvstændig konsulent, uafhængig. Du kan med mit CV have tillid til at jeg er en troværdig sparringspartner, der vil din virksomhed, 100%. Når du engagerer mig, får du min opmærksomhed til opgaven er løst. Succes avler succes.

Som din rådgiver arbejder jeg for at finde de innovative og kreative løsningsforslag, der vil maksimere det kommercielle resultat.

Efter en indledende dialog, aftaler vi opgavens omfang. Herefter arbejder jeg med en erfaringsbaseret analyse som består af samtaler, workshops og indsamling af data, internt såvel eksternt. Jeg afslutter med en ledelsesrapport, hvori jeg fremstiller de praktisk mulige og anbefalede prioriterede løsningsforslag. Hvis det ønskes og er relevant, kan jeg give overslag på økonomi og anslået tidsplan.

 • At rådgive for større effektiviseringer i drift og administration, med forbedret profitabilitet
 • At supportere omkring konkurrent-analyser
 • At rådgive omkring ordrebehandling og projektstyring
 • At supportere ved beslutningsprocessen omkring investeringer gennem kommercielle for-analyser og due diligence af den kommercielle strategi
 • At rådgive ved og omkring forhandlinger
 • At rådgive omkring indkøb af nye/andre IT systemer
 • At rådgive omkring økonomiafdelingens gængse arbejdsopgaver:
  • pengestrømme/arbejdskapital og likviditet
  • større ad hoc opgaver/analyser
  • regnskab, budgettering, forekasting, rapportering
  • forretningsgangsbeskrivelser og risikoanalyser
  • udvikling af afdelingen og sparring med CFO mv.
  • interne kontroller
  • ny/gældende lovgivning

Udvalgte løste Consulting opgaver:

 • Medvirken ved due-diligence i forbindelse med succesfuld opkøb af fire danske selskaber
 • Rådgiver og initiativtager til indførelse af risk management i dansk vækstvirksomhed
 • Rådgiver og initiativtager til indførelse af forståelse samt brug af AB92 i dansk entreprenørvirksomhed
 • Initiativtager til forretningsplan for konsolidering af 18 resort hotellers regnskabsfunktion (90 ansatte) i nyt regionalt administrationskontor.
 • Joint-initiativtager til forretningsplan for indførelse af centraliseret elektronisk indkøbssystem i virksomhed med årligt indkøbsbudget på $48m, Årlig besparelse stabiliseret på $2.4m, 5%.
 • Initiativtager til Excel baseret model til produktivitetsledelse, med en stabiliseret besparelse på £500t efter roll-out til alle afdelinger i England. Blev senere omlagt til en web-baseret løsning.
 • Initiativtager og tværfaglig projektdeltagelse til forbedring af F&B profitabilitet med £250t, 0,5%. Senere roll-out i England.
 • Medvirken ved due diligence ved opkøb af fire spanske selskaber